威马W6用车心患上分享

2022-04-29

威马W6用车心患上分享

今天跟各人分享下用车心患上 ,当初选择这台W6就是看中他富厚的智能化配置以及奢华的内饰,现存眷来嘛,虽然有些小问题 ,但总的来讲照旧不错,先总结一下我的使用感触感染,总的说性价比挺高的 。对于比油车是一个天上一个地下的消费。恬静性以及空间也OK。然后下面再详细的具体说说它的细节感触感染 。

动力是电车的一年夜上风 ,说真话W6可能不像其他新权势造车那样有着4.X秒的加快机能 ,每一个人对于车需求差别,一样平常使用下都会超车以及高速超车都照旧驾轻就熟,除了了ECO模式下油门反映慢一点 ,另外时辰对于动力是很满足的。

。

后备箱空间也不错,日常平凡出行放婴儿推车另有空余 。

。语音节制体系很实用。开车或者堵车时可以呼喊小威让他给你播放一首歌曲,不消去屏幕操作可以削减分心。导航也能够语音节制(只是需要平凡话尺度一点) 。

乘坐恬静性上也还不错 ,腿部的承托以及双侧的包裹很惬意。挺遗憾的是缺乏腰顶调治。

后排空间也很实用中间纯平地板,由于有小孩,后排持久被宝宝安全座椅攻克 ,偶然拉家人一路出去,后排坐两个成年人不算很挤最重要中间腿可以放平,究竟是SUV车型头部空间照旧很余裕的 。

末了说下续航吧 ,也是各人最体贴的。春节时期跑了次崇明亲戚家,单程在150千米摆布,由于其时气温3° ,暖气开23 ,一半高速一半快速路,崇明那段陈海公路要开80千米。车也比力多险些每一个红绿灯城市停 。达到目的地用了41%的电,残剩里程320。吃过饭就近找了个国度电网充电站 ,3-40分钟就充到90%了。照旧比力便捷的 。全程可以播放宝宝巴士的视频,小宝也不会很闹腾。整体来讲开起来比油车省钱,冬日加高速续航里程过患上去 ,充电也够快。假如下次有时机但愿跟车友们一路自驾游 。

狮扑体育登录网址-狮扑体育官网app下载

【读音】:

jīn tiān gēn gè rén fèn xiǎng xià yòng chē xīn huàn shàng ,dāng chū xuǎn zé zhè tái W6jiù shì kàn zhōng tā fù hòu de zhì néng huà pèi zhì yǐ jí shē huá de nèi shì ,xiàn cún juàn lái ma ,suī rán yǒu xiē xiǎo wèn tí ,dàn zǒng de lái jiǎng zhào jiù bú cuò ,xiān zǒng jié yī xià wǒ de shǐ yòng gǎn chù gǎn rǎn ,zǒng de shuō xìng jià bǐ tǐng gāo de 。duì yú bǐ yóu chē shì yī gè tiān shàng yī gè dì xià de xiāo fèi 。tián jìng xìng yǐ jí kōng jiān yě OK。rán hòu xià miàn zài xiáng xì de jù tǐ shuō shuō tā de xì jiē gǎn chù gǎn rǎn 。

dòng lì shì diàn chē de yī nián yè shàng fēng ,shuō zhēn huà W6kě néng bú xiàng qí tā xīn quán shì zào chē nà yàng yǒu zhe 4.Xmiǎo de jiā kuài jī néng ,měi yī gè rén duì yú chē xū qiú chà bié ,yī yàng píng cháng shǐ yòng xià dōu huì chāo chē yǐ jí gāo sù chāo chē dōu zhào jiù jià qīng jiù shú ,chú le le ECOmó shì xià yóu mén fǎn yìng màn yī diǎn ,lìng wài shí chén duì yú dòng lì shì hěn mǎn zú de 。

hòu bèi xiāng kōng jiān yě bú cuò ,rì cháng píng fán chū háng fàng yīng ér tuī chē lìng yǒu kōng yú 。

。yǔ yīn jiē zhì tǐ xì hěn shí yòng 。kāi chē huò zhě dǔ chē shí kě yǐ hū hǎn xiǎo wēi ràng tā gěi nǐ bō fàng yī shǒu gē qǔ ,bú xiāo qù píng mù cāo zuò kě yǐ xuē jiǎn fèn xīn 。dǎo háng yě néng gòu yǔ yīn jiē zhì (zhī shì xū yào píng fán huà chǐ dù yī diǎn )。

chéng zuò tián jìng xìng shàng yě hái bú cuò ,tuǐ bù de chéng tuō yǐ jí shuāng cè de bāo guǒ hěn qiè yì 。tǐng yí hàn de shì quē fá yāo dǐng diào zhì 。

hòu pái kōng jiān yě hěn shí yòng zhōng jiān chún píng dì bǎn ,yóu yú yǒu xiǎo hái ,hòu pái chí jiǔ bèi bǎo bǎo ān quán zuò yǐ gōng kè ,ǒu rán lā jiā rén yī lù chū qù ,hòu pái zuò liǎng gè chéng nián rén bú suàn hěn jǐ zuì zhòng yào zhōng jiān tuǐ kě yǐ fàng píng ,jiū jìng shì SUVchē xíng tóu bù kōng jiān zhào jiù hěn yú yù de 。

mò le shuō xià xù háng ba ,yě shì gè rén zuì tǐ tiē de 。chūn jiē shí qī pǎo le cì chóng míng qīn qī jiā ,dān chéng zài 150qiān mǐ bǎi bù ,yóu yú qí shí qì wēn 3°,nuǎn qì kāi 23,yī bàn gāo sù yī bàn kuài sù lù ,chóng míng nà duàn chén hǎi gōng lù yào kāi 80qiān mǐ 。chē yě bǐ lì duō xiǎn xiē měi yī gè hóng lǜ dēng chéng shì tíng 。dá dào mù de dì yòng le 41%de diàn ,cán shèng lǐ chéng 320。chī guò fàn jiù jìn zhǎo le gè guó dù diàn wǎng chōng diàn zhàn ,3-40fèn zhōng jiù chōng dào 90%le 。zhào jiù bǐ lì biàn jié de 。quán chéng kě yǐ bō fàng bǎo bǎo bā shì de shì pín ,xiǎo bǎo yě bú huì hěn nào téng 。zhěng tǐ lái jiǎng kāi qǐ lái bǐ yóu chē shěng qián ,dōng rì jiā gāo sù xù háng lǐ chéng guò huàn shàng qù ,chōng diàn yě gòu kuài 。jiǎ rú xià cì yǒu shí jī dàn yuàn gēn chē yǒu men yī lù zì jià yóu 。

Share this post

发表评论