降噪程度的天花板——江铃域虎7奔驰无声

2022-04-29

降噪程度的天花板——江铃域虎7奔驰无声

跟着皮卡行业迈入高速成长期,产物也从最初的堆参数到如今的拼体验 。作为影响驾乘体验的要害因素 ,NVH程度反应车辆的噪音程度 ,成为浩繁厂商打造差异化的核心 。在2021中国皮卡年度车型评比中,“宜商宜乘高品质皮卡”——江铃域虎7就在NVH测试中压倒一切,尽显“奔驰无声”的超安谧体验。

江铃域虎7颠末造价过亿元的NVH实验中央的严苛考试 ,怠速噪音节制在44分贝如下,平静水平足以媲美乘用车。经由过程质料 、布局上的优化,江铃域虎7对于噪音举行无逝世角的“围追切断” ,下面就来见证它的降噪法门吧!

降噪法门一:多项专利技能,从源头遏制噪音

要降低噪音,起首要清晰噪音从何而来 。一般来讲 ,策动机 、进气体系以及传动体系在运行中孕育发生的震惊是皮卡的重要噪音源。江铃域虎7有的放矢,针对于策动机震惊,以液压悬置取代传统的橡胶悬置 ,从而在差别频率段提供最优的阻尼,实现高效隔震。

对于于进气体系以及传动体系,江铃域虎7以三腔高频消音器、旋转减振器等具有专利技能的装配 ,有用衰减旋转震惊 ,保障驾驶的平顺性以及恬静性 。

江铃域虎7降噪效果有多好?置身能听见心跳的顶级噪音试验室,此时车辆怠速噪音基本是轻声谈话的水平,放到正常的户外情况中 ,噪音更难以感知,一切都轻患上恰如其分。

降噪法门二 :多重强效阻遏,杜绝噪音传导

要进一步削减噪音 ,除了了节制噪音的源头,传导历程中的阻隔、减弱一样主要。

为了避免留逝世角的阻隔,江铃域虎7以福特CETP测试规范 ,将气密性压力值晋升至250Pa,远高于行业遍及的125~150pa程度;同时,将空距离断数目增至20多个 ,比行业同类产物多出近一倍,修筑起无缝的“隔音墙” 。

在噪音减弱方面,江铃域虎7在噪音通路中接纳了20多处高机能吸音质料 ,形成完备的“茧室”效应 ,有用的阻遏了外部策动机噪音及路面噪声。

降噪法门三 :高强严苛试验,周全排查异响

皮卡含有年夜量的周详布局,在颠末必然时间的使用后 ,孕育发生噪音的缘故原由每每是多方面的,为充实察觉潜在的异响问题,江铃域虎7经由过程-29~49℃高寒高温试验 、20种路况试验。4.5万千米坏路试验等 ,确保车辆的全生命周期静音品质,让出行安谧全程 。

经由过程多重优化以及严苛试验,江铃域虎7实现了乘用级的静音程度 ,进而为用户带来越发恬静知心的驾乘体验。

狮扑体育登录网址-狮扑体育官网app下载

【读音】:

gēn zhe pí kǎ háng yè mài rù gāo sù chéng zhǎng qī ,chǎn wù yě cóng zuì chū de duī cān shù dào rú jīn de pīn tǐ yàn 。zuò wéi yǐng xiǎng jià chéng tǐ yàn de yào hài yīn sù ,NVHchéng dù fǎn yīng chē liàng de zào yīn chéng dù ,chéng wéi hào fán chǎng shāng dǎ zào chà yì huà de hé xīn 。zài 2021zhōng guó pí kǎ nián dù chē xíng píng bǐ zhōng ,“yí shāng yí chéng gāo pǐn zhì pí kǎ ”——jiāng líng yù hǔ 7jiù zài NVHcè shì zhōng yā dǎo yī qiē ,jìn xiǎn “bēn chí wú shēng ”de chāo ān mì tǐ yàn 。

jiāng líng yù hǔ 7diān mò zào jià guò yì yuán de NVHshí yàn zhōng yāng de yán kē kǎo shì ,dài sù zào yīn jiē zhì zài 44fèn bèi rú xià ,píng jìng shuǐ píng zú yǐ pì měi chéng yòng chē 。jīng yóu guò chéng zhì liào 、bù jú shàng de yōu huà ,jiāng líng yù hǔ 7duì yú zào yīn jǔ háng wú shì shì jiǎo de “wéi zhuī qiē duàn ”,xià miàn jiù lái jiàn zhèng tā de jiàng zào fǎ mén ba !

jiàng zào fǎ mén yī :duō xiàng zhuān lì jì néng ,cóng yuán tóu è zhì zào yīn

yào jiàng dī zào yīn ,qǐ shǒu yào qīng xī zào yīn cóng hé ér lái 。yī bān lái jiǎng ,cè dòng jī 、jìn qì tǐ xì yǐ jí chuán dòng tǐ xì zài yùn háng zhōng yùn yù fā shēng de zhèn jīng shì pí kǎ de zhòng yào zào yīn yuán 。jiāng líng yù hǔ 7yǒu de fàng shǐ ,zhēn duì yú cè dòng jī zhèn jīng ,yǐ yè yā xuán zhì qǔ dài chuán tǒng de xiàng jiāo xuán zhì ,cóng ér zài chà bié pín lǜ duàn tí gòng zuì yōu de zǔ ní ,shí xiàn gāo xiào gé zhèn 。

duì yú yú jìn qì tǐ xì yǐ jí chuán dòng tǐ xì ,jiāng líng yù hǔ 7yǐ sān qiāng gāo pín xiāo yīn qì 、xuán zhuǎn jiǎn zhèn qì děng jù yǒu zhuān lì jì néng de zhuāng pèi ,yǒu yòng shuāi jiǎn xuán zhuǎn zhèn jīng ,bǎo zhàng jià shǐ de píng shùn xìng yǐ jí tián jìng xìng 。

jiāng líng yù hǔ 7jiàng zào xiào guǒ yǒu duō hǎo ?zhì shēn néng tīng jiàn xīn tiào de dǐng jí zào yīn shì yàn shì ,cǐ shí chē liàng dài sù zào yīn jī běn shì qīng shēng tán huà de shuǐ píng ,fàng dào zhèng cháng de hù wài qíng kuàng zhōng ,zào yīn gèng nán yǐ gǎn zhī ,yī qiē dōu qīng huàn shàng qià rú qí fèn 。

jiàng zào fǎ mén èr :duō zhòng qiáng xiào zǔ è ,dù jué zào yīn chuán dǎo

yào jìn yī bù xuē jiǎn zào yīn ,chú le le jiē zhì zào yīn de yuán tóu ,chuán dǎo lì chéng zhōng de zǔ gé 、jiǎn ruò yī yàng zhǔ yào 。

wéi le bì miǎn liú shì shì jiǎo de zǔ gé ,jiāng líng yù hǔ 7yǐ fú tè CETPcè shì guī fàn ,jiāng qì mì xìng yā lì zhí jìn shēng zhì 250Pa,yuǎn gāo yú háng yè biàn jí de 125~150pachéng dù ;tóng shí ,jiāng kōng jù lí duàn shù mù zēng zhì 20duō gè ,bǐ háng yè tóng lèi chǎn wù duō chū jìn yī bèi ,xiū zhù qǐ wú féng de “gé yīn qiáng ”。

zài zào yīn jiǎn ruò fāng miàn ,jiāng líng yù hǔ 7zài zào yīn tōng lù zhōng jiē nà le 20duō chù gāo jī néng xī yīn zhì liào ,xíng chéng wán bèi de “jiǎn shì ”xiào yīng ,yǒu yòng de zǔ è le wài bù cè dòng jī zào yīn jí lù miàn zào shēng 。

jiàng zào fǎ mén sān :gāo qiáng yán kē shì yàn ,zhōu quán pái chá yì xiǎng

pí kǎ hán yǒu nián yè liàng de zhōu xiáng bù jú ,zài diān mò bì rán shí jiān de shǐ yòng hòu ,yùn yù fā shēng zào yīn de yuán gù yuán yóu měi měi shì duō fāng miàn de ,wéi chōng shí chá jiào qián zài de yì xiǎng wèn tí ,jiāng líng yù hǔ 7jīng yóu guò chéng -29~49℃gāo hán gāo wēn shì yàn 、20zhǒng lù kuàng shì yàn 。4.5wàn qiān mǐ huài lù shì yàn děng ,què bǎo chē liàng de quán shēng mìng zhōu qī jìng yīn pǐn zhì ,ràng chū háng ān mì quán chéng 。

jīng yóu guò chéng duō zhòng yōu huà yǐ jí yán kē shì yàn ,jiāng líng yù hǔ 7shí xiàn le chéng yòng jí de jìng yīn chéng dù ,jìn ér wéi yòng hù dài lái yuè fā tián jìng zhī xīn de jià chéng tǐ yàn 。

Share this post

发表评论